piątek, 22 sierpnia 2014

"Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym" | 12-13 września | Wrocław, 2014

Choć kolejny rok akademicki jeszcze się nie rozpoczął Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji (ISKRA) zaprasza na konferencję naukową!

Odbędzie się ona w dniach 12-13 września b.r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod hasłem: ,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym".Konferencja ma swój wymiar teoretyczny i praktyczny. Zagadnienia stanowiące przedmiot obrad, to m.in.:
- finansowe uwarunkowania w zagospodarowaniu przestrzennym;
- znaczenie zmian demograficznych;
- problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym;
- kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych ( w tym tzw. ferm wiatrowych) w zagospodarowaniu przestrzennym.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie:

Tam znajdują się także tematy, przygotowywanych referatów oraz wszelkie inne niezbędne informacje.

Serdecznie zapraszamy!