niedziela, 1 grudnia 2019

Warsztaty "Smart City"

Dnia 30 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty case study "Smart City" w sali 2D na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy, po otrzymaniu kazusów, konsultowali się w grupach a następnie prezentowali przed resztą uczestników swoje rozwiązania i wnioski. Przed rozpoczęciem się warsztatów, uczestnicy zostali oprowadzeni przez JM Rektora UWr.


Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Sächsisch-Niederschlesische Konferenz für Verwaltungsexperten “Smart Administration – Polish and German Approach”

29 listopada 2019 r. w Sali Sesyjnej Wrocławskiego Ratusza odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Smart Administration – Polish and German Approach” w ramach Dolnośląsko-Saksońskich Spotkań Administratywistów, połączona z uroczystym podpisaniem Porozumienia o Współpracy Akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii a Saksońską Szkołą Administracji Publicznej (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) w Niemczech. KN ISKRA współorganizowało konferencję wraz z Zakładem Ustroju Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych.

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku
Organizatorzy konferencji wraz z Prelegentami

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku
Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników