środa, 10 grudnia 2014

Szkolenie "Ostatnia deska ratunku, czyli o kontroli prokuratorskiej administracji publicznej."Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA, serdecznie zaprasza na szkolenie: Ostatnia deska ratunku, czyli o kontroli prokuratorskiej administracji publicznej. 

Spotkanie z Prokuratorami - Panią Joanną Skrzypczyńską z Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu oraz Panem Januszem Wybierała – Prokuratorem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, poprzedzone zostanie  wprowadzeniem dr Magdaleny Tabernackiej.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w sali 103 w budynku A o godz. 16.45. 

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w szkoleniu proszeni są o przesłanie do 14 grudnia zgłoszenia na adres: kn.iskra@uni.wroc.pl

Dla uczestników przewidziano certyfikaty.

środa, 12 listopada 2014

Seminarium eksperckie pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań” 26.11.2014

Już 26 listopada b.r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbędzie się seminarium eksperckie pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań”, inspirowane poglądami prof. Władysława Bartoszewskiego, zawartymi w książce pt. „Warto być przyzwoitym”.

W ramach seminarium przewidziane są wystąpienia ekspertów oraz debata, w której udział wezmą zaproszeni goście, pracownicy naukowi oraz studenci.

WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW:
prof. dr hab. Janusz Trzciński
Konstytucyjna zasada rzetelności i sprawności instytucji publicznych.

Mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska, biuro pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu
Kierunki ewolucji relacji urząd-obywatel w skargach do biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w dziesięcioleciu 2004 – 2014

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Zażalenie na przewlekłość postępowania - realna czy fikcyjna ochrona strony postępowania administracyjnego?

dr Michał Bartoszewicz
Zjawisko rażącej niekomunikatywności ustawodawcy

dr Monika Haczkowska
Czy ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych to gwarancja przyzwoitego traktowania adresatów rozstrzygnięć władz publicznych?

KOMITET NAUKOWY:
dr Magdalena Tabernacka
dr hab. prof. nadzw. UWr Mirosław Sadowski
prof. dr hab. Adam Błaś
dr Renata Raszewska-Skałecka

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Magdalena Tabernacka – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Agnieszka Kuriata – sekretarz komitetu organizacyjnego
Barbara Zyzda
Dominik Dymitruk
Anna Maciąg
Magdalena Abu Gholeh
Marek Cielica
Łukasz Piecuch
Karina Pilarz
Jolanta Sikora

piątek, 22 sierpnia 2014

"Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym" | 12-13 września | Wrocław, 2014

Choć kolejny rok akademicki jeszcze się nie rozpoczął Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji (ISKRA) zaprasza na konferencję naukową!

Odbędzie się ona w dniach 12-13 września b.r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod hasłem: ,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym".Konferencja ma swój wymiar teoretyczny i praktyczny. Zagadnienia stanowiące przedmiot obrad, to m.in.:
- finansowe uwarunkowania w zagospodarowaniu przestrzennym;
- znaczenie zmian demograficznych;
- problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym;
- kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych ( w tym tzw. ferm wiatrowych) w zagospodarowaniu przestrzennym.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie:

Tam znajdują się także tematy, przygotowywanych referatów oraz wszelkie inne niezbędne informacje.

Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 10 czerwca 2014

Kolejny numer Przeglądu Administracji Publicznej już dostępny!

Dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą administracją, a w tym w szczególności metropolizacją z przyjemnością przedstawiamy kolejny numer czasopisma Przegląd Administracji Publicznej, redagowanego przez studentów WPAiE UWr.
kliknij w grafikę, aby przenieść się do czasopisma

W numerze znajdują się niżej przedstawione artykuły:
Marek Pająk – „Metropolizacja a kwestia wspólnot obywatelskich”
Piotr Piskozub – „Davida Harveya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji”
Robert Szmytkie – „W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych”
Małgorzata Jakiel – „Reklama w przestrzeni miasta – wybrane kwestie <widzialności billboardów>”
Przemysław Dudek – „Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia 1945-1956 – między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju”
Janusz Marak – „Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto”
Paweł Owczarek – „Osiedle Gądów Mały – kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia”

Serdecznie zapraszamy do lektury!

piątek, 16 maja 2014

Konferencja naukowa - Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja. 23 maja 2014 r., UWr

Już 23 maja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się niezwykła konferencja pt. Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja, nad którą patronat honorowy objęła pani prof. dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich.

To już kolejne wydarzeń, związane z tematyką mediacji, w które swój wkład wkłada KN ISKRA. A także kolejna konferencja, na której swój referat wygłosi sędzia Anna Maria Wesołowska. 

Pełen harmonogram znajduje się na zamieszczonym poniżej plakacie, a szerzej o samej konferencji można przeczytać na stronie mediacje.prawo.uni.wroc.pl


niedziela, 11 maja 2014

Zasady pierwszej pomocy - profesjonalne, bezpłatne szkolenie

17 maja od godz. 9.00 w sali 201B bud. B UWr odbędzie się szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. To nie tylko sucha teoria, ale i ćwiczenia na fantomach, dzięki którym możesz kiedyś uratować komuś życie.

Kurs poprowadzą doświadczeni ratownicy z fundacji "TPR" i to za DARMO.

Nie zwlekaj! Wszystkie szczegóły znajdziesz na plakacie oraz w wydarzeniu na facebooku: Zasady pierwszej pomocy - A może Ty kiedyś uratujesz komuś życie?


poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Spotkanie z sędzią Aleksandrą Rutkowską - krótkie podsumowanie

28 marca 2014 r. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA zorganizowało spotkanie z panią Aleksandrą Rutkowską - sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia.

Tematem przewodnim była kwestia wolności słowa w miejsca pracy oraz problem Whistleblowers. Terminu, który jak dotąd nie znalazł właściwego odpowiednika w naszym rodzimym języku. Mianem whistleblowersów nazywa się (w dużym uproszczeniu) pracowników, którzy w imię wartości społecznych czy zdrowia, życia, a wbrew lojalności pracowniczej ujawniają tajemnice firmy, związane np. z nieludzkim traktowaniem podwładnych, dodawaniem zabronionych substancji do wyrobów czy choćby kreatywną księgowością, działającą na niekorzyść państwa. Ludzie ci, osamotnieni w swoich działaniach często ryzykują własnym zabezpieczeniem przyszłości. Jak można się domyślić, nie jest im łatwo znaleźć później innej pracy. 

Jak dowiedzieli się uczestnicy, w Ameryce instytucja ta jest już znana od lat, stąd i ochrona dla takich osób została prawnie ustanowiona. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia oceny jakie zachowania faktycznie mogą zostać uznane za ważne przesłanki takiego działania. Rozstrzygnięciami tymi zajmują się sądy i trybunały.

W Europie często pracownik taki przegrywa sprawy w sądach krajowych i dopiero Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) ostatecznie informuje, iż lojalność pracownicza w imię wyższych wartości może zostać złamana.

Spotkanie z sędzią było dla wszystkich uczestników możliwością uzupełnienia wiedzy związaną z tą tematyką, bowiem  pani Rutkowska odbyła roczny staż właśnie w ETPCz.

poniedziałek, 3 marca 2014

OSTATNI kontakt - prokuratorzy i antropolog na granicy między światem żywych i martwych

Koło ISKRA nie poprzestało na laurach i cały czas próbuje zainteresować studentami kwestiami z pogranicza prawa, administracji i dziedzin im pokrewnych.

Zainteresowanych kwestiami zbrodni, a szczególnie miejsca zdarzenia serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkanie z prokuratorem i antropologiem. A w planach wyjście do Muzeum Medycyny Sądowej (z pierwszeństwem dla uczestników prelekcji). O tym jak bardzo interesująca jest to dziedzina dla laików, świadczy chociażby popularność licznych seriali kryminalnych związanych z morderstwami i śledztwami w sprawie spraw sprzed lat.

Aby zweryfikować telewizyjny obraz z rzeczywistością koniecznie przyjdź na czwartkowe spotkanie. Wszystkie informacje znajdują się na niżej zamieszczonym plakacie.

wtorek, 25 lutego 2014

ISKRA - najaktywniejszym kołem WPAiE UWr w 2013r.

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji w rankingu Rady Kół Naukowych zostało uznane za najbardziej aktywne koło naukowe w roku 2013 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Łącznie w ramach działalności koło zebrało 201 pkt, tym samym pozostawiając w tyle pozostałe koła (wynik drugi 98 pkt).
(kliknięcie w obrazek przeniesie do strony źródłowej)
To dla nas dodatkowa motywacja do pracy i dalszego rozwoju. Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami serdecznie zapraszamy! W bocznym panelu znajduje się zarówno adres e-mailowy jak i formularz kontaktowy.

środa, 15 stycznia 2014

ISKRA zaprasza na wydarzenie naukowe: "Praca w prokuraturze. Perspektywy i praktyka" 22 stycznia 2014 r.

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji wychodzi na przeciw studentom zainteresowanym pracą w prokuraturze. 22 stycznia 2014 r. organizuje spotkanie z praktykami, w ramach którego odbędzie się wizyta w Prokuraturze i prelekcja związana z tytułem samego wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie - liczba miejsc na wizytę w prokuraturze ograniczona! Niezbędne informacje znajdują się na plakacie poniżej.