PAP

(kliknij w grafikę aby przenieść się na stronę czasopisma)

Czasopismo „Przegląd Administracji Publicznej” jest recenzowanym interdyscyplinarnym pismem naukowym utworzonym z inicjatywy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od momentu powstania związane jest z działalnością Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki. Twórcy pisma stanęli przed wyzwaniem połączenia rozważań nad administracją publiczną z problemami jej pogranicza, co pozwala na podjęcie tematów interdyscyplinarnych. W obszarze naszego zainteresowania pozostają również studia nad polityką publiczną. Ta ważna z punktu widzenia systemowego dziedzina rozważań nad kluczowymi problemami zbiorowymi pozostaje wciąż niedoceniona lub też jedynie doraźnie wykorzystywana. Warto więc, aby wspólnymi wysiłkami podjąć próbę naukowej refleksji nad tymi uporządkowanymi działaniami państwa, które zwać się powinny politykami publicznymi. Czasopismo zostało pomyślane przede wszystkim jako wydawany w formie elektronicznej periodyk. Jest to wynikiem nowoczesnych trendów wydawniczych oraz możliwości łatwego i prostego prezentowania treści.

„Przegląd Administracji Publicznej” skierowany jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz praktyków z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych, zainteresowanych szeroko pojętą administracją publiczną. W zamierzeniach ma to być półrocznik, w którym swoje pierwsze kroki naukowe stawialiby studenci i doktoranci, a pracownicy naukowi zyskaliby kolejne atrakcyjne forum wymiany poglądów i prezentowania wyników swoich badań.

[fragment ze strony czasopisma]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi czytelniku!

Każdy z pozostawionych komentarzy to cenna informacja dla nas, autorów.
Jeżeli z pewnych względów nie chcesz przedstawiać swojej opinii publicznie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Przez wzgląd na zasady netykiety, SPAM, komentarze wulgarne czy obraźliwe będą usuwane.