Działalność Koła

W roku akademickim 2019/2020
1. Współpraca przy organizacji międzynarodowej konferencji "Standardy mediacji w Europie" (10-11 października 2019 r.)
2. Organizacja studencko-doktoranckiej konferencji "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach" (11 października 2019 r.)
3. Udział w Giełdzie Kół Naukowych UWr (15 listopada 2019 r.)
4. Organizacja cyklu dla szkól podstawowych "ISKRA na 5!" w współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu.
    a) Wymiar sprawiedliwości w XXI w. - wartości, zagrożenia, wyzwania (21 listopada 2019 r.)
    b) Nadzorować, karać czy wychowywać? (14 stycznia 2020 r.)
5. Współpraca przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej "Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Sächsisch-Niederschlesische Konferenz für Verwaltungsexperten 
“Smart Administration – Polish and German Approach” (29-30 listopada 2019 r.)
6. Współpraca przy wydaniu w formie elektronicznej e-czasopisma naukowego "Przegląd Administracji Publicznej".
7. Organizacja otwartego wykładu gościnnego dr Dominiki Cendrowicz pt. Pomoc społeczna dla osób bezdomnych. (5 marca 2020)
8. Współpraca przy organizacji międzynarodowej konferencji "Nordic Summer University" (6-8 marca 2020)
9. Zorganizowanie wernisażu plac plastycznych sędziego Arkadiusza Krupy pt. "Z ISKRĄ w piórku | Ślepym Okiem Temidy" (7 marca 2020)
10. Projekcja filmu "Romanian Romani Residents of Wrocław Programme" (8 marca 2020)
11. Organizacja Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. "Praktyka administrowania w dobie globalnego kryzysu" (24 kwietnia 2020)
12. Organizacja webinarium naukowego pt. "Wykorzystanie OSINT w działalności administracji publicznej"

W roku akademickim 2018/2019
1. Organizacja cyklu dla szkół podstawowych "ISKRA w Szkole" w współpracy z Liceum Ogólnokształcącym sióstr Urszulanek we Wrocławiu.
2. Współpraca przy wydaniu w formie elektronicznej e-czasopisma naukowego "Przegląd Administracji Publicznej".


W roku akademickim 2014/2015
1. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Honorabilius Viverent. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań."
2. Czynny udział członków koła w konferencji pn. "Konferencja studencka. Talenty 2014." oraz "Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?"
3. Organizacja szkolenia pt. "Ostatnia deska ratunku, czyli o kontroli prokuratorskiej administracji publicznej."

W roku akademickim 2013/2014
1. Organizacja wyjścia o charakterze naukowym: "Życie studenckie - wczoraj i dziś" z przewodnikiem PTTK (7 listopada 2013 r.).
2. Wyjścia na rozprawy sądowe do Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego we Wrocławiu (czterokrotnie).
3. Współpraca przy wydaniu w formie elektronicznej e-czasopisma naukowego "Przegląd Administracji Publicznej".
4. Współorganizacja II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych "Województwo - region-regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej" (21-22 listopada 2013 r.).
5. Pomoc przy organizowaniu Debaty Naukowej z udziałem studentów Akademii Prawa w Petersburgu (3 grudnia 2013 r.)
6. Zorganizowanie spotkania z sędzią Aleksandrą Rutkowską pt. "Wolność słowa w miejscu pracy - Problem Whistleblowers (28 marca 2014 r.).
7. Wyjścia o charakterze naukowym do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (16 kwietnia 2014 r.).
8. Projekt szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i medycyny pola walki - zorganizowany we współpracy z Fundacją Tobie Polsko Ratownicy (17 maja 2014 r.)
9. Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: ,,Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja" (23 maja 2014 r.).
10. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: ,,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym" (12-13 września 2014 r.).
11. Badania naukowe pt.: ,,Ewaluacja oczekiwanych rezultatów i przebiegu studiów na kierunku administracja”.
12. Badania naukowe pt.: ,,Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej”.

W roku akademickim 2012/2013
1. Czynny i bierny udział w wycieczce pn. "Śladami administracji we Wrocławiu" z przewodnikiem.
2. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej: "Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji".
3.Czynny udział członka Koła w konferencji: "Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań".
4. Organizacja wydziałowego konkursu fotograficznego pt. "Ład przestrzenny".
5. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Dziecko - wobec mediacji".
6. Pomoc w zbiórce słodyczy dla klubu sportowego Swornica.

W roku akademickim 2011/2012
1. Czynny udział członków Koła w ogólnopolskiej konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie. Studium: Wrocław-Lublin" w Lublinie.
2. Zorganizowanie regionalnej konferencji pn. "Instytucjonalna dyskryminacja - czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?".
3. Wydanie w formie elektronicznej czasopisma elektronicznego pn. "Przegląd Administracji Publicznej".
4. Zorganizowanie wernisażu plac plastycznych sędziego Arkadiusza Krupy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi czytelniku!

Każdy z pozostawionych komentarzy to cenna informacja dla nas, autorów.
Jeżeli z pewnych względów nie chcesz przedstawiać swojej opinii publicznie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Przez wzgląd na zasady netykiety, SPAM, komentarze wulgarne czy obraźliwe będą usuwane.