sobota, 6 kwietnia 2013

Konkurs ,,Ład przestrzenny"


Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA 
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.:


,,Ład przestrzenny”


Jeśli jesteś studentem lub pracownikiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

- zrób zdjęcie dokumentujące istnienie przestrzeni odpowiadającej definicji ładu przestrzennego
i pokaż je nam do 18 kwietnia 2013 r.!!


Prace można składać w sekretariacie Instytutu Nauk Administracyjnych (bud. A) w postaci wydruków A4 lub przesłać na adres: ladprzestrzenny.konkurs@gmail.com

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz wystawa najlepszych zdjęć w galerii Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr!!

Aby przejść do eventu na Facebooku kliknij tutaj
Regulamin konkursu „Ład przestrzenny”

Art. 1. Konkurs organizowany jest przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Iskra.
Art. 2. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków, trybów i stopni studiujących na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także dla pracowników Wydziału.  W konkursie nie mogą brać udział członkowie jury i osoby bezpośrednio uczestniczące w organizacji konkursu.
Art. 3. Uczestnicy konkursu powinni przedstawić fotografię lub fotografie dokumentujące istnienie przestrzeni odpowiadającej przesłankom zawartym w  ustawowej definicji ładu przestrzennego określonym w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), czyli przestrzeni tak ukształtowanej by tworzyć harmonijną całość z uwzględnieniem w uporządkowanych relacjach wszelkich uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych.
Art. 4. Jeden autor może przedstawić jedno zdjęcie lub cykl maksymalnie trzech zdjęć dotyczących zagospodarowania przestrzennego jednego miejsca czy tez jednego przestrzennie wyodrębnionego obszaru.
Art. 5. Prace powinny zostać złożone w formie wydruków o formacie A4 lub większym w sekretariacie instytutu Nauk Administracyjnych w bud. A Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii. W kopertach z dopiskiem „Ład Przestrzenny” lub przesłane na adres: ladprzestrzenny.konkurs@gmail.com
Art. 6. Jury dokona oceny prac i wyłoni prace zwycięskie w ustalonych przez siebie kategoriach przyznając miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Jury może postanowić o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. Zwycięskie prace zostaną pokazane na wystawie w galerii Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.
Art. 7. Terminem końcowym nadsyłania prac jest w roku 2013 dzień 18 kwietnia godz. 15.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi czytelniku!

Każdy z pozostawionych komentarzy to cenna informacja dla nas, autorów.
Jeżeli z pewnych względów nie chcesz przedstawiać swojej opinii publicznie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Przez wzgląd na zasady netykiety, SPAM, komentarze wulgarne czy obraźliwe będą usuwane.